Πάντειο Πανεπιστήμιο

Εξειδικευμένη βοήθεια από καταρτισμένους επιστήμονες / καθηγητές σε φοιτητές του Παντείου στα ακόλουθα μαθήματα / επιστημονικά πεδία:

 • Μαθηματικά - Στατιστική
 • Προγραμματισμός - Πληροφορική
 • Μικροοικονομία - Μακροοικονομία
 • Μάρκετινγκ -  Μάνατζμεντ
 • Δημόσια Οικονομικά
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Οικονομικός Προγραμματισμός
 • Οικονομική Πολιτική - Πολιτική Οικονομία
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • Οικονομικά της Υγείας - Οικονομικά της Εργασίας
 • Τραπεζική Οικονομική
 • Λογιστική

Επίσης παραδίδονται μαθήματα για κατατακτήριες εξετάσεις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.