Δραστηριότητες

Το φροντιστήριο ACADEMIC καλύπτει το ακόλουθο ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Ιδιαίτερα συμβουλευτικά μαθήματα σε φοιτητές ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΕΑΠ
  • Συμβουλευτικά μαθήματα σε μικρές ομάδες (μέχρι 4 άτομα) φοιτητών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΕΑΠ
  • Συμβουλευτικά μαθήματα για κατατακτήριες εξετάσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • Συμβουλευτικά μαθήματα για συμμετοχή σε εξετάσεις ΑΣΕΠ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ/ΑΡΘΡΑ

  • Βοήθεια στην εκπόνηση πανεπιστημιακών εργασιών
  • Βοήθεια στην προετοιμασία και τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων
  • Βοήθεια στην οργάνωση και την προετοιμασία επιστημονικών παρουσιάσεων
  • Βοήθεια στην αναζήτηση βιβλιογραφίας / αρθρογραφίας για επιστημονικούς σκοπούς

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  • Βοήθεια στη συγγραφή και προετοιμασία ερευνητικών και αναπτυξιακών προτάσεων εθνικής και διεθνούς εμβέλειας από πολύπειρους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού τίτλου