Σχολές Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Εξειδικευμένη και πλήρως οργανωμένη βοήθεια σε φοιτητές του ΕΜΠ, στα πρότυπα των πιο σύγχρονων διεθνών μεθόδων, από διδάκτορες καθηγητές στα ακόλουθα μαθήματα / επιστημονικά πεδία:

 • Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία
 • Πληροφορική - Προγραμματισμός (Java, Matlab, C++)
 • Θεωρία Δικτύων
 • Δίκτυα Επικοινωνιών & Υπολογιστών
 • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
 • Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Δομές Δεδομένων - Βάσεις Δεδομένων
 • Σήματα & Συστήματα
 • Πεδία - Κεραίες
 • Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων
 • Κινητές – Ασύρματες τηλεπικοινωνίες
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία, Χωροταξία
 • Σχεδιασμός, Σχεδίαση. Γραφικά Υπολογιστών

Επίσης παραδίδονται μαθήματα για κατατακτήριες εξετάσεις στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.