Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παρέχονται συμβουλευτικά μαθήματα από καταρτισμένους επιστήμονες με πολύ μεγάλη εμπειρία στα μαθήματα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε φοιτητές των ακόλουθων σχολών:

  • Σχολή ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών
  • Σχολή οικονομικών επιστημών και διοίκησης
  • Σχολή θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών