Σχολές / Τμήματα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Εξειδικευμένη βοήθεια από τους πλέον καταρτισμένους καθηγητές, σε φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα ακόλουθα μαθήματα:

 • Μαθηματικά - Στατιστική
 • Προγραμματισμός - Πληροφορική
 • Μικροοικονομία - Μακροοικονομία
 • Μάρκετινγκ -  Μάνατζμεντ
 • Δημόσια Οικονομικά
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Οικονομικός Προγραμματισμός
 • Οικονομική Πολιτική - Πολιτική Οικονομία
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
 • Οικονομικά της Υγείας - Οικονομικά της Εργασίας
 • Τραπεζική Οικονομική
 • Λογιστική

Επίσης παραδίδονται μαθήματα για κατατακτήριες εξετάσεις στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.