ΑΤΕΙ Πειραιώς

Εξειδικευμένη βοήθεια από διδάκτορες καθηγητές, σε φοιτητές ATEI Θετικών Σχολών, στα ακόλουθα μαθήματα / επιστημονικα πεδία:

  • Μαθηματικά - Φυσική - Χημεία
  • Κυκλώματα
  • Ηλεκτροτεχνία
  • Πληροφορική
  • Προγραμματισμός (Java, C++, Matlab)
  • Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
  • Στατιστική
  • Ηλεκτρονική
  • Φίλτρα
  • Τηλεπικοινωνίες

Υποστηρίζονται γενικότερα τα ακόλουθα ευρύτερα επιστημονικά αντικείμενα:

  • Μηχανικών
  • Ψυχολογία
  • Φιλοσοφία
  • Marketing
  • Management
  • Πληροφορική
  • Τουριστικά
  • Εκπαιδευτικά
  • Οικονομικά
  • Λογιστική